Τα Σαββατοκύριακα η Ιππόλυση οργανώνει συστηματικά, εργαστήρια αυτογνωσίας και προσωπικής εξέλιξης.

Η δουλειά που γίνεται είναι ομαδική και βιωματική.

Συνήθως, το πρόγραμμα χωρίζεται σε δύο μέρη:

  • στην επεξεργασία κάθε θέματος μέσα από συζήτηση ή διαλογισμό
  • στην άσκηση στο χωράφι με τα άλογα