Στην Ιππόλυση πραγματοποιούνται και επισκέψεις σχολείων.

Μαθητές όλων των ηλικιών, από νήπια έως και παιδιά της Γ’ Λυκείου είναι καλοδεχούμενα.

Πέρα από το γεγονός ότι τα παιδιά κάνουν μια εκδρομή στη φύση, μακριά από τις αίθουσες και τα θρανία, μια επίσκεψη στην Ιππόλυση έχει πολλά ακόμα οφέλη:

 • Πραγματοποιείται μια πολύ ουσιαστική γνωριμία με το άλογο
 • Μαθαίνουν τις αρχές της φιλοζωίας και του σεβασμού
 • Έρχονται σε κοντινή επαφή με το άλογο και με τα συναισθήματα που μια τέτοια επαφή εγείρει
 • Πραγματοποιούν ασκήσεις με τα άλογα (αν τα παιδιά είναι μικρά οι ασκήσεις γίνονται με μικρόσωμα πόνυ)

 

Σημείωση: Στις δραστηριότητες των παιδιών που γίνονται στην Ιππόλυση, δεν περιλαμβάνεται ιππασία. Η επαφή γίνεται δίπλα στο άλογο.

Οι γονείς του κάθε παιδιού χρειάζεται να έχουν υπογράψει άδεια για την επίσκεψή του στην Ιππόλυση.

 

Μονοήμερα Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Αριθμός Συμμετεχόντων 10-40

Διαθέσιμα από ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

 • Ανάπτυξη και ενίσχυση της αυτοπεποίθησης, του αυτοσεβασμού και της αυτοεκτίμησης
 • Διεύρυνση δεξιοτήτων για διαχείριση κάτω από πίεση (άγχος εξετάσεων, επαγγελματικών συνεντεύξεων, παράδοσης εργασιών και επαγγελματικών στόχων)
 • Διεύρυνση δεξιοτήτων διαχείριση κρίσης, δυσκολιών, προβλημάτων
 • Επαγγελματικός προσανατολισμός για εφήβους
 • Επανεκπαίδευση και επαγγελματικός επαναπροσανατολισμός για νέους και ενήλικες
 • Διεύρυνση δεξιοτήτων για την συνειδητοποίηση και τη διαχείριση καταστάσεων ψυχικής βίας, που απειλούν την αξιοπρέπεια και οδηγούν σε κατάπτωση της πρωτοβουλίας και των νοητικών ικανοτήτων του ανθρώπου
 • Διεύρυνση δεξιοτήτων διαχείρισης σωματικής βίας
 • Διαχείριση και μετουσίωση επιτυχίας/αποτυχίας

Παιδιά από 2 – 4 χρονών

 • Βλέπω, αγγίζω, μυρίζω, ακούω το χωράφι ,το χορτάρι ,το χώμα ,τα φυτά ,τα ζώα ,τα πουλιά
 • Πρόγραμμα αισθητηριακής διέγερσης στη φύση
 • Συζήτηση για την φύση το περιβάλλον τα ζώα
 • Εκπαιδευτικό παιχνίδι με πόνυ ( μικρά αλογάκια) – συνεργασία στην ομάδα , συγκέντρωση , προσοχή

Παιδιά από 4 – 6 χρονών

 • Βλέπω, αγγίζω, μυρίζω, ακούω το χωράφι ,το χορτάρι ,το χώμα ,τα φυτά ,τα ζώα ,τα πουλιά
 • Πρόγραμμα αισθητηριακής διέγερσης στη φύση
 • Συζήτηση για την φύση το σεβασμό για το περιβάλλον , την αλληλεξάρτηση όλων μας πάνω στη Γη , την ιστορία της σχέσης ανθρώπου ζώων
 • Εκπαιδευτικό παιγνίδι με πόνυ ( συνεργασία στην ομάδα , συγκέντρωση , προσοχή )

Παιδιά από 6 – 8 χρονών

 • Βλέπω, αγγίζω, μυρίζω, ακούω το χωράφι ,το χορτάρι ,το χώμα ,τα φυτά ,τα ζώα ,τα πουλιά
 • Πρόγραμμα αισθητηριακής διέγερσης στη φύση
 • Μοιραζόμαστε με τα παιδιά πληροφορίες για το τι ξέρουν και πώς νοιώθουν για τα ζώα και τα φυτά.
 • Ευαισθητοποίηση σε πρακτικές προστασίας της φύσης και των ζώων.
 • Εκπαιδευτικό παιχνίδι με πόνυ ( συνεργασία στην ομάδα , συγκέντρωση , προσοχή )

Παιδιά από 8 – 10 χρονών

 • Βλέπω , αγγίζω , μυρίζω , ακούω το χωράφι ,το χορτάρι ,το χώμα ,τα φυτά ,τα ζώα ,τα πουλιά
 • Πρόγραμμα αισθητηριακής διέγερσης στη φύση
 • Μοιραζόμαστε με παιδιά πληροφορίες για το τι ξέρουν και πώς νοιώθουν για τα ζώα και τα φυτά.
 • Τι σημαίνει φροντίζω , τι σημαίνει σέβομαι, ποιές δράσεις της καθημερινότητας βοηθάνε την φύση και δείχνουν σεβασμό.
 • Ευαισθητοποίηση σε πρακτικές προστασίας της φύσης και των ζώων.
 • Τι έχουμε κερδίσει και τι κερδίζουμε από τη φύση και τα ζώα
 • Άσκηση με πόνυ η άλογα σε ένα θέμα που άφορα τα  παιδιά σε συνεννόηση με τους εκπαιδευτικούς,  ( πχ αν υπάρχει θέμα ενδοσχολικής βίας )

Παιδιά  από 10 – 12 χρονών

 • Βλέπω, αγγίζω, μυρίζω, ακούω το χωράφι ,το χορτάρι ,το χώμα ,τα φυτά ,τα ζώα ,τα πουλιά
 • Πρόγραμμα αισθητηριακής διέγερσης στη φύση
 • Μοιραζόμαστε με παιδιά πληροφορίες για το τι ξέρουν και πώς νοιώθουν για τα ζώα και τα φυτά.
 • Τι σημαίνει φροντίζω , τι σημαίνει σέβομαι,  ποιες δράσεις της καθημερινότητας βοηθάνε την φύση και δείχνουν σεβασμό
 • Ευαισθητοποίηση σε πρακτικές προστασίας της φύσης και των ζώων.
 • Τι έχουμε κερδίσει και τι κερδίζουμε από τη φύση και  τα ζώα
 • Άσκηση με πόνυ η άλογα για κάποιο θέμα που άφορα τα  παιδιά σε συνεννόηση με τους εκπαιδευτικούς ( πχ αν υπάρχει θέμα ενδοσχολικής βίας )

Παιδιά από 12 –  14 χρονών

 • Βλέπω, αγγίζω, μυρίζω, ακούω το χωράφι ,το χορτάρι ,το χώμα ,τα φυτά ,τα ζώα ,τα πουλιά
 • Πρόγραμμα αισθητηριακής διέγερσης στη φύση
 • Μοιραζόμαστε με παιδιά πληροφορίες για το τι ξέρουν και πώς νοιώθουν για τα ζώα και τα φυτά.
 • Τι σημαίνει φροντίζω , τι σημαίνει σέβομαι,  ποιες δράσεις της καθημερινότητας βοηθάνε την φύση και δείχνουν σεβασμό
 • Ευαισθητοποίηση σε πρακτικές προστασίας της φύσης και των ζώων.
 • Στο μοίρασμα επικεντρωνόμαστε στην ηθολογία με συζήτηση πάνω στις συμπεριφορές των ζωών τις σχέσεις μεταξύ τους,  τις ομάδες και ιεραρχίες τους στην εξελικτική τους επικοινωνία και τους παραλληλισμούς με ανθρώπους
 • Εκτός από το θέμα τού σεβασμού συζητάμε το θέμα της προσωπικής ευθύνης
 • Τι έχουμε κερδίσει και τι κερδίζουμε από τη φύση και τα ζώα
 • Άσκηση με πόνυ η άλογα για κάποιο  θέμα που άφορα τα  παιδιά σε συνεννόηση με τους εκπαιδευτικούς ( πχ αν υπάρχει θέμα ενδοσχολικής βίας )

Έφηβοι από 14 – 16

 • Βλέπω , αγγίζω , μυρίζω , ακούω το χωράφι ,το χορτάρι ,το χώμα ,τα φυτά ,τα ζώα ,τα πουλιά
 • Πρόγραμμα αισθητηριακής διέγερσης στη φύση
 • Μοιραζόμαστε με παιδιά πληροφορίες για το τι ξέρουν και πώς νοιώθουν για τα ζώα και τα φυτά.
 • Τι σημαίνει φροντίζω , τι σημαίνει σέβομαι ποιές δράσεις της καθημερινότητας βοηθάνε την φύση και δείχνουν σεβασμό
 • Ευαισθητοποίηση σε πρακτικές προστασίας της φύσης και των ζώων.
 • Στο μοίρασμα επικεντρωνόμαστε στην ενηλικίωση και πως αυτή βιώνεται στα διάφορα είδη και πως την αισθάνονται τα παιδιά
 • Άσκηση με άλογα για κάποιο θέμα που θα προκύψει από την συζήτηση

Έφηβοι από 16  – 18

 • Ασκήσεις χαλάρωσης στη φύση ,αναπνοές και μικρές τεχνικές διαπραγμάτευσης άγχους
  Συζήτηση για το περιβάλλον τον σεβασμό στον εαυτό και στους άλλους
 • Την φροντίδα στους άλλους και την ευθύνη απέναντι τους
 • Μοίρασμα των συναισθημάτων για την μετάβαση από την μαθητική ζωή τους σε εκείνη του ενήλικα φοιτητή, του αποχαιρετισμού με το γνώριμο και ασφαλές, σε έναν νέο τρόπο ζωής, που εμπεριέχει αποχωρισμούς, αναμετρήσεις και συχνά πίεση.
 • ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ αυτών των συναισθημάτων στην άσκηση με τα άλογα  

Συζήτηση στο υπαίθριο Κιόσκι της Φάρμας  –  Πορτοκαλάδα και Κουλουράκια

Η ώρα προσέλευσης και αναχώρησης διαμορφώνεται ανάλογα με τις ανάγκες

 

 


Ζητήστε σήμερα να κλείσετε ραντεβού ή να μάθετε περισσότερα!

  Όνομα

  Επώνυμο

  email

  Τηλέφωνο

  Θέμα

  Το μήνυμά σας

   


   

  Η Ιππόλυση είναι ένα κέντρο που προσφέρει λύσεις σε άλογα και ανθρώπους

  H μέθοδος αυτογνωσίας, μάθησης και θεραπείας που εφαρμόζεται στην Ιππόλυση ονομάζεται EAGALA (Equine Assisted Growth and Learning Association). Πρόκειται για μια μέθοδο εξαιρετικά διαδεδομένη σε Αμερική και Ευρώπη. Περισσότερα από 600 προγράμματα πραγματοποιούνται αυτή τη στιγμή παγκοσμίως, από πιστοποιημένους επαγγελματίες, παρέχοντας υπηρεσίες σε μια μεγάλη γκάμα θεμάτων που απασχολούν το άτομο, την οικογένεια και τον χώρο των επιχειρήσεων. H μέθοδος εφαρμόζεται με επιτυχία σε 50 χώρες παγκοσμίως.

  Η διέυθυνσή μας είναι: Λεωφόρος Πλαταιών 95, 190 07 Μαραθώνας, Ανατολική Αττική.

  Τηλέφωνο επικοινωνίας: +30 694 5911405 (καλέστε μας καθημερινές μετά τις 18.00)