Διάσπαση Προσοχής

Η διάσπαση προσοχής με ή χωρίς υπερ-κινητικότητα, έχει διαπιστωθεί από κλινικές μελέτες,  ότι είναι από τις καταστάσεις που βελτιώνονται σημαντικά με την εκπαίδευση και την βοήθεια των Ιπποειδών.

Στην διάσπαση προσοχής το άτομο,  δεν μπορεί να ιεραρχήσει την σημαντικότητα των πληροφοριών, ούτε ως εκ τούτου να εστιάσει σε κάποια από αυτές.

Στην υποβοηθουμένη από τα Ιπποειδή εκπαίδευση, το άτομο μαθαίνει να ιεραρχεί τις πληροφορίες , να συγκρατεί την προσοχή του περισσότερο χρόνο σε αυτές που είναι σημαντικές, να τις επεξεργάζεται διεξοδικά , να επιλύει πολύπλοκα προβλήματα και έτσι, να αποκτά αυτοπεποίθηση , αυτοκυριαρχία και αυτοσεβασμό.

 


Διαθέσιμες Οικογενειακές & Ατομικές Θεραπείες

Η θεραπεία με τα άλογα κατατάσσεται στις βραχείες ψυχοθεραπείες, αφού σε σύντομο χρονικό διάστημα επιφέρει σημαντική και ουσιαστική αλλαγή στην υγεία και την ποιότητα ζωής του ανθρώπου. Η θεραπεία μπορεί να είναι ατομική (παιδιά, έφηβοι, νέοι, ενήλικες), οικογενειακή και ομάδων (σχολικές, αθλητικές, επαγγελματικές).

Διάρκεια Θεραπείας 1-2 ώρες

 


Ζητήστε σήμερα να κλείσετε ραντεβού ή να μάθετε περισσότερα!

  Όνομα

  Επώνυμο

  email

  Τηλέφωνο

  Θέμα

  Το μήνυμά σας

   


   

  Η Ιππόλυση είναι ένα κέντρο που προσφέρει λύσεις σε άλογα και ανθρώπους

  H μέθοδος αυτογνωσίας, μάθησης και θεραπείας που εφαρμόζεται στην Ιππόλυση ονομάζεται EAGALA (Equine Assisted Growth and Learning Association). Πρόκειται για μια μέθοδο εξαιρετικά διαδεδομένη σε Αμερική και Ευρώπη. Περισσότερα από 600 προγράμματα πραγματοποιούνται αυτή τη στιγμή παγκοσμίως, από πιστοποιημένους επαγγελματίες, παρέχοντας υπηρεσίες σε μια μεγάλη γκάμα θεμάτων που απασχολούν το άτομο, την οικογένεια και τον χώρο των επιχειρήσεων. H μέθοδος εφαρμόζεται με επιτυχία σε 50 χώρες παγκοσμίως.

  Η διέυθυνσή μας είναι: Λεωφόρος Πλαταιών 95, 190 07 Μαραθώνας, Ανατολική Αττική.

  Τηλέφωνο επικοινωνίας: +30 694 5911405 (καλέστε μας καθημερινές μετά τις 18.00)