Κι όμως… Γίνεται, Νικη Μαρκογιάννη-Χρύσα Μπαξεβανίδη, Α΄Μέρος

Νικη Μαρκογιάννη – Χρύσα Μπαξεβανίδη Δυο Επιστήμονες που λειτουργούν το κέντρο, “Ιππόλυσις” στο Μαραθώνα. Η “Ιππόλυσις” είναι ένα κέντρο το οποίο σώζει άλογα, τους προσφέρει αγάπη και καλή ποιότητα ζωής και στη συνέχεια εκείνα με τη σειρά τους βοηθούν τους ανθρώπους μέσα από συνεδρίες μάθησης, θεραπείας και αυτογνωσίας.