Οι υπηρεσίες του κέντρου Ιππόλυσις με την βοήθεια των αλόγων θεραπευτών, καλύπτουν τις παρακάτω βασικές κατηγορίες.

 • Θεραπεία
 • Μάθηση
 • Αυτογνωσία και προσωπική εξέλιξη
 • Ανάπτυξη ομάδας (team building)

 

Η συνεδρία μπορεί να είναι ατομική (παιδιά, εφήβους, ενήλικες) οικογενειακή και ομάδων (σχολικές, αθλητικές, επαγγελματικές). Η μέθοδος της Ιππόλυσης είναι ιδανική για στελέχη εταιρειών με στόχο την καλύτερη συνεννόηση, επικοινωνία-διαπραγμάτευση ανταγωνιστικότητας, συναγωνιστικότητας στην ομάδα, την ανάπτυξη δυνατότητας γρήγορης αντίδρασης σε ερεθίσματα, εξεύρεσης εναλλακτικών σεναρίων, εξομάλυνσης και επίλυσης κρίσεων, ανάπτυξης δυνατοτήτων, σε καινούργιους τρόπους δράσης και ανάδειξη δυνατοτήτων ηγεσίας.

Οι συνεδρίες γίνονται στις εγκαταστάσεις της Ιππόλυσης από επιστημονικό προσωπικό, υπό την καθοδήγηση εξειδικευμένων και με διεθνή πιστοποίηση συντονιστών.

 

Διαδικασία

Οι συμμετέχοντες παίρνουν μέρος σε ασκήσεις -δραστηριότητες  δίπλα και μαζί με το/τα άλογα. H διαδικασία δεν περιλαμβάνει ίππευση. Οι συμμετέχοντες αλληλεπιδρούν με τα άλογα σε ασκήσεις εδάφους. Ανάλογα με τον στόχο του ατόμου ή της ομάδας οι δραστηριότητες ποικίλλουν. Μπορεί για παράδειγμα να ζητηθεί να περπατήσει ο συμμετέχων με το άλογο μέσα στο λαβύρινθο των ανασφαλειών ή των εμπειριών που τραυμάτισαν το παρελθόν του ώστε να μπορέσει να κατανοήσει, αποδεχτεί, παρηγορήσει, ξεπεράσει αυτά που τον κρατάνε δέσμιο. Μπορεί να ζητηθεί να διαπραγματευτεί μαζί με το άλογο εμπόδια που στη ζωή τον ακινητοποιούν, να ζητηθεί να «βγει» μαζί με το άλογο βοηθό του από το «κουτί» που έχει κολλήσει η ζωή του και η εξέλιξη του.

 

Διάρκεια κύκλου (Αυτογνωσίας, Εξέλιξης, Ανάπτυξης και Θεραπείας)

Ο αριθμός των συνεδριών εξαρτάται από το ζητούμενο και εξατομικεύεται ανάλογα με τις ανάγκες των ατόμων η ομάδων. Η μέχρι τώρα εμπειρία τόσο από εμάς όσο και από τις διεθνείς μελέτες δείχνει ότι 6 έως 10 συνεδρίες είναι αρκετές για την επίτευξη του στόχου.

 

Διάρκεια συνεδρίας

Ο άνθρωπος και το/τα άλογα δημιουργούν μια σχέση και μετά συνεργάζονται για τη δραστηριότητα. Η διάρκεια της συνεδρίας είναι συνήθως έως 1 ώρα στα ατομικά και έως 2 ώρες στα ομαδικά.

 

Πιο αναλυτικά

 

Θεραπεία με άλογα

Η θεραπεία με τα άλογα κατατάσσεται στις βραχείες ψυχοθεραπείες, αφού σε σύντομο χρονικό διάστημα επιφέρει σημαντική και ουσιαστική αλλαγή στην υγεία και την ποιότητα ζωής του ανθρώπου. Η θεραπεία μπορεί να είναι ατομική (παιδιά, έφηβοι, νέοι, ενήλικες), οικογενειακή και ομάδων (σχολικές, αθλητικές, επαγγελματικές). Είναι αποτελεσματική σε:

 

 • άγχος, κατάθλιψη, κρίσεις πανικού, φοβίες, διαχείριση θυμού, συναισθηματικές διαταραχές, διατροφικές διαταραχές, ψυχοσωματικά προβλήματα, μετατραυματικό σύνδρομο, εθισμός σε ουσίες, εθισμός στο διαδίκτυο, σεξουαλική κακοποίηση, προβλήματα σεξουαλικής λειτουργίας
 • οικογενειακή θεραπεία, θεραπεία ζεύγους, συγκρούσεις, διαταραγμένη επικοινωνία, ενδοοικογενειακή βία, πένθος
 • παιδιά και έφηβους με προβλήματα μάθησης, κοινωνικοποίησης, προκλητικής/παραβατικής και εξω-οριακής συμπεριφοράς, συναισθηματικής και επικοινωνιακής δυσκολίας, ελλειμματικής αυτοπεποίθησης
 • σύνδρομο Asperger’s και αυτισμός (αναπτυξιακές διαταραχές), διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητας (ΔΕΠ-Υ)/σύνδρομο διάσπασης προσοχής, σχολική άρνηση, θύματα σχολικού εκφοβισμού
 • ομαδική θεραπεία για θέματα αρχηγίας, συνεργασίας, ανταγωνισμού, επικοινωνίας («καθαρή» γλώσσα), δημιουργικής σκέψης και εξεύρεσης εναλλακτικών λύσεων, επίλυση προβλημάτων, ανάληψη ευθύνης, ανάληψη πρωτοβουλίας

 

 

Μάθηση με άλογα:

Το ουσιαστικότερο στη μάθηση δεν είναι η αποθησαύριση πληροφορίας, αλλά η εκπαίδευση του μυαλού στο να αντιλαμβάνομαι, να συνδέω και να επεξεργάζομαι τις πληροφορίες, ώστε να φθάσω στην κατανόησή τους.

Απευθύνεται σε παιδιά, έφηβους και νέους με μαθησιακές δυσκολίες, επιτυγχάνοντας:

 • Ανάπτυξη και ενίσχυση της αυτοπεποίθησης, του αυτοσεβασμού και της αυτοεκτίμησης
 • Διεύρυνση δεξιοτήτων για διαχείριση κάτω από πίεση (άγχος εξετάσεων, επαγγελματικών συνεντεύξεων, παράδοσης εργασιών και επαγγελματικών στόχων)
 • Διεύρυνση δεξιοτήτων διαχείριση κρίσης, δυσκολιών, προβλημάτων
 • Επαγγελματικός προσανατολισμός για εφήβους
 • Επανεκπαίδευση και επαγγελματικός επαναπροσανατολισμός για νέους και ενήλικες
 • Διεύρυνση δεξιοτήτων για την συνειδητοποίηση και τη διαχείριση καταστάσεων ψυχικής βίας, που απειλούν την αξιοπρέπεια και οδηγούν σε κατάπτωση της πρωτοβουλίας και των νοητικών ικανοτήτων του ανθρώπου
 • Διεύρυνση δεξιοτήτων διαχείρισης σωματικής βίας
 • Διαχείριση και μετουσίωση επιτυχίας/αποτυχίας

 

 

Αυτογνωσία και Προσωπική Εξέλιξη με άλογα μέσα από την επαφή μαζί τους και βιωματικές ασκήσεις για:

 • Επεξεργασία προσωπικών στόχων
 • Ανάπτυξη συναισθηματικής νοημοσύνης και αυτοπεποίθησης
 • Επεξεργασία και αναδιαμόρφωση του κώδικα προσωπικών πεποιθήσεων και αξιών
 • Επεξεργασία και αναδιαπραγμάτευση προσωπικών, οικογενειακών και κοινωνικών περιορισμών και απαγορεύσεων
 • Απεγκλωβισμό από τραυματικές εγγραφές
 • Εναρμόνιση των εσωτερικών αναγκών και επιθυμιών, δυνατοτήτων και προσδοκιών με την πραγματικότητα της ζωής
 • Διαχείριση και μετουσίωση της ματαίωσης σε εμπειρία χωρίς πόνο
 • Σύνδεση με την ευγνωμοσύνη προς τη ζωή

 

 

Ανάπτυξη Ομάδας (Team building) μέσα από την αγέλη των αλόγων για:

 • Αποτελεσματική επικοινωνία μέσω «καθαρής» γλώσσας
 • Εξεύρεση εναλλακτικών λύσεων για επίλυση προβλημάτων
 • Διαχείριση κρίσεων
 • Ανάπτυξη δημιουργικής σκέψης
 • Συμπληρωματικότητα αντί για ανταγωνιστικότητα
 • Ανάληψη ευθύνης
 • Ομαλή ροή στην εναλλαγή ρόλων μέσα στην ομάδα
 • Αύξηση παραγωγικότητας της ομάδας
 • Ανάπτυξη νέων πεδίων της δραστηριότητας της ομάδας
 • Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού
 • Ανάπτυξη του ομαδικού πνεύματος και της πίστης σε αυτό
 • Ανάπτυξη δεξιοτήτων προβολής του έργου της ομάδας